Hvordan å sette proxy til et fast tilgangspunk på Nokia N95 8GB.
IPB Bilde
  1. Verktøy -> Innst. -> Tilkobling -> Tilgangspunkter
  2. Velg så gjeldende tilgangspunkt.
  3. Valg -> Rediger -> Valg -> Avanserte innst.
  4. Sett inn ønsket ip og port.

Nå vil proxy innstillingene være standard på det valgte tilgangspunktet.

Lykke til. smile.gif