Det du må gjøre er å åpne evox.ini fila som du finner i EvolutionX i et skriveprogram... så må du enten endre ftp oppsettet, altså skrive inn den en ip`n som du har på pc`n... eller endre Pc`ns ip til det som står i fila.

Feks:
QUOTE
[Network]

SetupNetwork  = Yes
StaticIP  = No
Ip   = 192.168.0.100  "dette er ip`n til xboxen"
Subnetmask  = 255.255.255.0 
Defaultgateway = 192.168.0.1      "dette er ip`n til Pcn`n"
DNS1   = 0.0.0.0
DNS2   = 0.0.0.0
SkipIfNoLink  = No
SetupDelay  = 0

Så kan du åpne nettverksinstillingene til pc`n din og endre pc`ns Ip

>Kontrollpanel>nettverkskoblinger>lokaltilkobling>>Tcp/Ip>egenkaper:
QUOTE
Ip adresse:     192.168.0.1
Nettverksmaske:  255.255.255.0
Standard gateway:  192.168.0.100

Nå har du samme instillinger på både xboxen og pc`n.

Skrevet av Espen Thomas Nordby (ZyCoN)