Hvis noe er galt vil lyset på xbox'en blinke med forskjellige farger. Her er en oversikt over hva de forskjellige fargekodene betyr.

1. Blinker Grønt/rødt:
enten en ødelagt/feilmontert chip eller en dårlig BIOS versjon.
Hvis Xboxen ikke er chippet og ikke er flashet med en feil/ødelagt BIOS så er det sannsynligvis noe som er ødelagt på hovedkortet. Du kan også sjekke om IDE kabelen er riktig/satt feil vei eller noe sånt.. sjekk også om alle kabler sitter godt?

2. Lyser Grønt/Eject funker ikke/ikke lyd/ikke bilde:
Sannsynligvis en dårlig lodding. Kontroller alle loddepunkt hvis du har montert en chip. Det kan også være at den er gått varm. Sjekk om viften fungerer. Og ikke plasser den nær en varmekilde?

3. Lyser Grønt/Eject fungerer/ikke lyd/ikke bilde:
Sannsynligvis et problem med lydinnstillingene i MS Dashboard. Prøv med en standard A/V kabel.

4. Blinker Orange/Grønt
Kabelen til TV`n er ikke koblet inn?
Det kan også være at du har sølt med loddetinn eller noe er skadet på hovedkortet..

5. Blinker Orange:
Det kan være at du har sølt med loddetinn eller noe er skadet på hovedkortet..
Kan også være at den har gått varm? se punkt 2.

6. Lyser rødt:
Systemet har gått varmt, eller systemfeil
Kontroller vifta, sjekk om du har sølt med loddetinn eller vært borti noe med lodde bolten?


Skrevet av Espen Thomas Nordby (ZyCoN)