Hvis du får opp en grønn skjerm med teksten "Your xbox require service" sammen med et nummer, er noe galt. Bildet vises alltid i "NTSC? så på noen tv-apparater kan det være vanskelig å se hva som står, siden bildet kan flimre.

Under er en oversikt over hva de forskjellige tallene betyr.

Kode - program som "lager" koden - Beskrivelse

0 - Ingen Feil

1 - bootldr - Ukjent, skjer ved kontroll av hovedkortet

2 - bootldr - Feil på Eeprom

3 - bootldr - ??/brukes ikke

4 - bootldr - Feil på RAM minnet

5 - kernel - Harddisken er ikke låst. Oppstår når du prøver å starte fra original bios, med en ulåst harddisk. Lås harddisken ved bruk av EvolutionX.

6 - kernel - Kan ikke låse opp harddisken. Vanligste årsak er at man prøver å bruke en harddisk fra en annen Xbox

7 - kernel - Timeout Xboxen leter etter Harddisken, men finner den ikke. Sjekk tilkoblingene er den satt til "Master" eller Cable Select?

8 - kernel - Ingen harddisk funnet! Se punkt 7

9 - kernel - Feil harddiskparameter for DEBUG (PIO/DMA/eller størrelse {debug}, det finnes en minimums grense som kreves for "debug")

10 - kernel - Timeout når xboxen leter etter DVD-leseren.

11 - kernel ? DVD- spilleren ikke funnet

12 - kernel - DVD parameter (PIO/DMA)

13 - kernel - Kan ikke boote Dashboard (pga ingen/feil nøkkel, eller noe annen feil som gjør at xboxdash.xbe ikke kan starte)

14 - dashboard - Feil ved oppstart av MS DASHBOARD. Da xboxdash.xbe ikke startes så kan dette være at noen av filene på C: som brukes av xboxdash.xbe er borte eller er feil.

15 - - ??/brukes ikke

16 - dashboard - Feil som kommer an på innstillinger i ms dashboard, eller filer som brukes av ms dashboard

17 - - ??/brukes ikke

18 - - ??/ brukes ikke

19 - - ??/ brukes ikke

20 - kernel ? klarte ikke å laste dashboardet ved kallstart, dashboardet spesifiserte ikke hva som var feil men av en eller annen grunn så noterte det at dvd`n passerte challenge/response autentificeringen.

21-betyr at et program har bestemt at xboxen skal restarte med denne feilkoden


(Guiden er hentet fra www.xbox-scene.com og oversatt av ZyCoN)